کدال۳۶۰
1401/06/02
16:43
#داراب گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت پتروشیمی داراب با فایل های پیوست منتشر...

#داراب


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی داراب با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۶:۴۴:۴۲ (۹۲۸۹۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0