کانال افزایش سرمایه
1401/02/19
10:56
👆👈#تمحرکه #افزایش_سرمایه 🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 121,843,000,000 ریال 🔺 میزان افزایش...

👆👈#تمحرکه #افزایش_سرمایه🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۱۲۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۲۳۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۹۱٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۰۹:۳۷:۲۸مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0