اسمارت بورس
1399/08/29
15:01
#رمپنا گروه مپنا یا اتمام اصلاح و برخورد با کف کانال انتظار رشد از این محدوده می رود . ( انتهای اصلاح C در قیمت 14000بوده است ) البته لازم به ذکر ...

#رمپنا


گروه مپنایا اتمام اصلاح و برخورد با کف کانال انتظار رشد از این محدوده می رود . ( انتهای اصلاح C در قیمت ۱۴۰۰۰بوده است ) البته لازم به ذکر است این سناریو بنا به شرایط بازار می باشد .🌀انتهای خبر

0
0