محمود رحمانی
1399/10/07
03:13
کندل زده شده ی امروز هم در نمودار فوق با بر خورد به #کیجون_سن نشانه های برگشت رو شکل داده از طرفی اگر به نمودار سهام بزرگ و سهام مرتبط با شاخص ک...

کندل زده شده ی امروز هم در نمودار فوق با بر خورد به #کیجون_سن نشانه های برگشت رو شکل دادهاز طرفی اگر به نمودار سهام بزرگ و سهام مرتبط با شاخص کل و اصلاح اخیرشون توجه کنیم اکثریت در نقاط حمایتی خوبی قرار گرفتن.

انتهای خبر

0
0