سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/08/25
12:07
#خودرو 3.3 میلیارد حجم معاملات حجم فوق سنگین در این نماد

#خودرو


۳.۳ میلیارد حجم معاملات


حجم فوق سنگین در این نمادانتهای خبر

0
0