کدال۳۶۰
1400/12/11
18:29
#کسرام تغییر نشانی با توجه به صورتجلسه پیوست شده شرکت پارس سرام آدرس ثبتی خود را اصلاح کرده است 1400-12-11 18:29:57 (856984) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal3...

#کسرام


تغییر نشانیبا توجه به صورتجلسه پیوست شده شرکت پارس سرام آدرس ثبتی خود را اصلاح کرده است۱۴۰۰-۱۲-۱۱ ۱۸:۲۹:۵۷ (۸۵۶۹۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0