کدال۳۶۰
1399/10/06
19:14
#دتولید اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت داروسازی تولید دارو ▪️ شرکت داروسازی تولید دار...

#دتولید


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت داروسازی تولید دارو
▪️ شرکت داروسازی تولید دارو در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱۲۷ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۷٪ افزایش داشته است▪️ «دتولید» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۶۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۰۶ ۱۹:۱۴:۴۹ (۷۰۵۵۹۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0