بولتن اقتصادی
1400/04/13
08:34
بازگشت چراغ خاموش شركت‌های هرمی ▫️شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که با هدف کاهش دلالی و واسطه‌گری شکل گرفتند هم‌اکنون با تبدیل شدن به شبکه‌های هرمی در...

بازگشت چراغ خاموش شرکت‌های هرمی▫️شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که با هدف کاهش دلالی و واسطه‌گری شکل گرفتند هم‌اکنون با تبدیل شدن به شبکه‌های هرمی در حالی از اهداف تعیین شده دور افتاده‌اند که از این محل لیدرهای این شبکه‌ها با بهره‌گیری از افراد جویای کار و دانشجویان نه تنها در قالب «سرمایه گذاری اولیه با مبالغ از پیش تعیین شده» و یا «دریافت حق عضویت»، نسبت به فروش اجباری اجناس و کسب درآمد اقدام می‌کنند، بلکه فعالیت هرمی باعث شده تا در شرایطی که زیر شبکه‌ها به درآمدهای حداقلی اکتفا می‌کنند، پول‌های نجومی به جیب لیدرها سرازیر شود.

انتهای خبر

0
0