چارتیست بورس
1399/10/09
13:04
#بگیلان مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅ لازمه دسترسی به اهداف بعدی شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅ خرید بصورت پله ای بررسی شود ✅ ...

#بگیلان مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅لازمه دسترسی به اهداف بعدی شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅خرید بصورت پله ای بررسی شود ✅هر یک از اهداف میتواند نقطه سیو سود باشد که بستگی به سیستم فردی شما دارد ✅انتهای خبر

0
0