آواتحلیل
1399/11/13
11:09
#فملی #بورس_کالا 2000 تن مس کاتدی 2 با قیمت 180825 تومان عرضه و 760 تن آن به همان قیمت معامله شد.

#فملی


#بورس_کالا


۲۰۰۰ تن مس کاتدی ۲ با قیمت ۱۸۰۸۲۵ تومان عرضه و ۷۶۰ تن آن به همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0