آتی کالا
1401/06/01
22:27
شبکه «سی‌ان‌ان» به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا مدعی شد: 🔹ایران یکی دیگر از تقاضاهای کلیدی خود در مذاکرات توافق هسته‌ای را کنار می‌گذارد. 🔹درخوا...

شبکه «سی‌ان‌ان» به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا مدعی شد:


🔹ایران یکی دیگر از تقاضاهای کلیدی خود در مذاکرات توافق هسته‌ای را کنار می‌گذارد.


🔹درخواستی که مربوط به بازرسی های هسته‌ای بوده است.@atikalapublicانتهای خبر

0
0