اقتصاد آنلاین
1399/10/05
17:11
📌خروج کارکنان سفارت آمریکا از بغداد 🔹العربیه مدعی شد که به جز سفیر و همراهانش، سایر کارکنان سفارت‎خانه آمریکا در بغداد را ترک‌ کرده‌اند. پایگاه‌ها...

📌خروج کارکنان سفارت آمریکا از بغداد🔹العربیه مدعی شد که به جز سفیر و همراهانش، سایر کارکنان سفارتخانه آمریکا در بغداد را ترک کرده‌اند. پایگاه‌های آمریکا نیز در آمادهباش هستند./فارس
انتهای خبر

0
0