مهدی افضلیان
1399/08/11
12:46
#بازار 11 آبان 99 ارزش معاملات، ارزش صف های خرید و ارزش صف های فروش بازار در لحظه را از لینک زیر مشاهده کنید. کافی است اندکی صفحه را اسکرول کنید ت...

#بازار ۱۱ آبان ۹۹ارزش معاملات، ارزش صف های خرید و ارزش صف های فروش بازار در لحظه را از لینک زیر مشاهده کنید. کافی است اندکی صفحه را اسکرول کنید تا قادر به مشاهده باشید.WWW.MEHDIAFZALIAN.COMانتهای خبر

0
0