کدال۳۶۰
1401/05/31
17:09
#استقلال #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشای قرارداد تیم های پایه، بزرگسال، کادر فنی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/04/31 شرکت ...

#استقلال


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشای قرارداد تیم های پایه، بزرگسال، کادر فنی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایرانشرح رویداد:


افشای قرارداد تیم های پایه، بزرگسال، کادر فنی
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۷:۰۹:۴۵ (۹۲۷۶۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0