محمود رحمانی
1399/08/12
10:27
سهمی که دیروز با صف خرید سنگین همراه بود رو عرضه کردن و به سهم تا دقایق اخر اجازه ندادن صف خرید بشه و در چند دقیقه مونده به اخر بازار با رنج منفی ا...

سهمی که دیروز با صف خرید سنگین همراه بود رو عرضه کردن و به سهم تا دقایق اخر اجازه ندادن صف خرید بشه و در چند دقیقه مونده به اخر بازار با رنج منفی از مثبت نزدیک ۴تا منفی ۴سهم رو اوردن و امروز نشستن در صف فروش


بعد از بازگشایی تنها یک روز۴۷ درصد منفی و مجموعا بالای ۸۵درصد افت!!خب بنظر شما این طبیعیه؟؟امروز هم بازار گردان داره سهم کو؟؟ کجاست ؟ خودش نشسته در صف فروشتنها راه باقی مونده شکایت همه سهامداران بازار به قوه فضاییه هست بنظر شکایت میلیونی وگرنه اینا قصد دیگه ی دارن و نابودی مملکتانتهای خبر

0
0