کدال۳۶۰
1399/10/29
12:30
#کیسون اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت کیسون ▪️ شرکت کیسون در دوره 9 ماهه منتهی به 1...

#کیسون


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت کیسون
▪️ شرکت کیسون در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۱,۲۸۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴,۱۷۰٪ افزایش داشته است.▪️ «کیسون» با سرمایه ثبت شده ۵,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۶,۴۵۶,۲۱۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۲:۲۹:۵۱ (۷۱۳۵۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0