سهم گلچین
1399/09/23
12:10
#فخوز پنج هزار میلیاردی شد در مجمع عمومی فوق العاده فخوز که امروز تشکیل شد، بحث افزایش سرمایه از محل سود انباشته ازمبلغ 1905 میلیارد تومان تا 5000 ...

#فخوز پنج هزار میلیاردی شد


در مجمع عمومی فوق العاده فخوز که امروز تشکیل شد، بحث افزایش سرمایه از محل سود انباشته ازمبلغ ۱۹۰۵ میلیارد تومان تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان مطرح و مورد تایید سهامداران قرار گرفت.


در مجمع عنوان شد که یکی از اهداف اصلی فخوز تکمیل زنجیره ارزش فولاد است. افزایش بهره وری، بومی سازی فناوری، تکمیل زنجیره و نقش آوری به عنوان هلدینگ در برنامه استراتژیک شرکت قرار دارد. شرکت تاکنون در مواردی توانسته از استخراج و اکتشاف تا انجام مذاکراتی به سمت رسیدن به محصول نهایی رو داشته باشد.اما برای تکمیل فعالیت های سرمایه ای، نیاز به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع دارد که افزایش سرمایه فعلی می تواند بخشی از نیازها برای اهداف سازمان را پوشش دهد.فخوز تا کنون تجربه تولید محصول مصرف کننده نهایی خارج از کارخانه را داشته اما در نظر دارد که در برنامه های آتی تمرکز بیشتری روی این مورد داشته باشد.


کارگزاری بانک صنعت و معدنانتهای خبر

0
0