کدال۳۶۰
1401/02/29
23:09
#تکمبا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت کمباین سازی ایران ▪️ شرکت کمباین سازی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 140...

#تکمبا


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت کمباین سازی ایران
▪️ شرکت کمباین سازی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱۹۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳٪ افزایش داشته است.▪️ «تکمبا» با سرمایه ثبت شده ۱,۷۲۳,۰۲۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۲۷,۵۶۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۲۹ ۲۳:۰۹:۴۹ (۸۸۱۰۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0