تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/12
09:41
#بپیوند در صورت تثبیت بالای ۲۵۰۰ تومان ، هدف اول تحلیل را بزودی تاچ خواهد کرد.

#بپیوند در صورت تثبیت بالای ۲۵۰۰ تومان ، هدف اول تحلیل را بزودی تاچ خواهد کرد.


انتهای خبر

0
0