کارگزاری آبان
1399/10/06
11:04
#ارفع تداوم فروش خوب ارفع در آذر آهن و فولاد ارفع در آذر ماه 6,150 میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به عملکرد ماه گذشته کاهش جزئی 3 درصدی نشان م...

#ارفع


تداوم فروش خوب ارفع در آذر


آهن و فولاد ارفع در آذر ماه ۶,۱۵۰ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به عملکرد ماه گذشته کاهش جزیی ۳ درصدی نشان میدهد. تناژ فروش شمش نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته ولی نرخ فروش شمش داخلی ۴ درصد و صادراتی ۲ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است.


در مجموع نه ماهه منتهی به اذر ۹۹ ارفع توانسته ۴۳,۱۰۷ میلیارد ریال فروش محقق کند که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۸۶ درصد افزایش نشان میدهد.
انتهای خبر

0
0