چارتیست بورس
1399/11/15
07:56
#وتوصا اطلاعات بازدهی هفتگی، ماهانه و سالانه ✅ اطلاعات حجمی ۱۰ روزه، ۲۰ روزه و ۳۰ روزه ✅ اطلاعات حجمی میانگین ماهانه، حجم مبنا و تعداد سهام ✅

#وتوصا


اطلاعات بازدهی هفتگی، ماهانه و سالانه ✅


اطلاعات حجمی ۱۰ روزه، ۲۰ روزه و ۳۰ روزه ✅


اطلاعات حجمی میانگین ماهانه، حجم مبنا و تعداد سهام ✅انتهای خبر

0
0