کدال۳۶۰
1401/06/02
10:34
#زدشت آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و...

#زدشت


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۰:۳۵:۰۴ (۹۲۸۳۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0