سهم گلچین
1399/08/18
12:14
#شنفت با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد و روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد

#شنفت با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید و روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد


انتهای خبر

0
0