رویال بورس
1399/08/18
11:45
#شدوص با نزدیک شدن به روند صعودی خود با افزایش تقاضا روبرو شده و در صورت شکست محدوده 2200 می تواند در میانمدت سقف کانال محدوده ۶ هزارتومان را تاچ ...

#شدوص


با نزدیک شدن به روند صعودی خود با افزایش تقاضا روبرو شده و در صورت شکست محدوده ۲۲۰۰ می تواند در میانمدت سقف کانال محدوده ۶ هزارتومان را تاچ کند#شدوص


#تکنیکال


#تارگت#royalbourse.sam


https://www.instagram.com/p/CHUo۹kAArqA/?igshid=۱۷۴n۵anxocjkjانتهای خبر

0
0