کدال۳۶۰
1399/09/18
16:44
#کروی ❇️اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت توسعه معادن روی ایران پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با...

#کروی


❇️ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت توسعه معادن روی ایرانپیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری ۷۰۰۲۲۰ و به استناد ماده ۱۷ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.۱۳۹۹-۰۹-۱۸ ۱۶:۴۴:۴۸ (۷۰۱۱۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0