کدال۳۶۰
1399/08/24
14:19
#وسکرمان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ ...

#وسکرمان


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱۳۹۹-۰۸-۲۴ ۱۴:۱۹:۵۷ (۶۹۱۷۰۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0