محسن حسنلو
1399/10/10
11:39
#وبانک 💢 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 💢 آپدیت سهم بعد از شکست نقطه تریگری به محدود شکسته شده پولبک کرده و انتظر برای سهم در تایم فریم روزانه رشد...

#وبانک💢 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 💢آپدیتسهم بعد از شکست نقطه تریگری به محدود شکسته شده پولبک کرده و انتظر برای سهم در تایم فریم روزانه رشد است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0