بیدار بورس
1401/06/02
11:30
🔵نماد #استقلال رأس ساعت 11:45 از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت صورت است. ➖➖➖➖

🔵نماد #استقلال راس ساعت ۱۱:۴۵ از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت صورت است.


➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0