کانال کدال
1399/08/24
15:19
📊 نماد : قجام 📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 🏭 شرکت: فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام 📍زمان و محل برگزاری مجمع ...

📊 نماد : قجام📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده🏭 شرکت: فرآورده های غذایی و قند تربت جام
📍 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ در استان خراسان رضوی ،شهر تربت جام به آدرس خراسان رضوی - شهرستان تربت جام - کیلومتر ۱۲ جاده تربت جام به تایباد - روبروی پلیس راه - سالن اجتماعات کارخانه قند تربت جام📝 دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
🔖 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : نحوه دریافت برگه حضور در جلسه بصورت حضوری خواهد بود
👤 دعوت کننده از مجمع:


هیت مدیره📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #قجام #آگهی_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳:۰۶:۴۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0