حامیان بورس ایران
1399/09/16
08:59
✅#خساپا ( شفافسازی در کنفرانس اطلاع رسانی) ۱.عرضه خودرو در بورس کالا و خروج خودروسازان از زیان تحمیلی و رهایی از قیمت گذاری دستوری ۲.عدم وجود تعه...

✅#خساپا ( شفافسازی در کنفرانس اطلاع رسانی)


۱.عرضه خودرو در بورس کالا و خروج خودروسازان از زیان تحمیلی و رهایی از قیمت گذاری دستوری۲.عدم وجود تعهدات معوق و ترکیب جدید سبد محصولات منجر به سود عملیاتی در نیمه دوم سال جاری و سود خالص در نیمه اول سال آتی سایپا میشود.انتهای خبر

0
0