تحلیل برای سود
1399/11/11
12:29
🔴🔵⚫️👈 صندوق #پالایش بالاخره به قیمت روز عرضه رسید. این سهم اکنون با ناو 72598 ریالی؛ با صف خرید 10 میلیونی روبرو شد.

🔴🔵⚫️👈 صندوق #پالایش بالاخره به قیمت روز عرضه رسید. این سهم اکنون با ناو ۷۲۵۹۸ ریالی؛ با صف خرید ۱۰ میلیونی روبرو شد.


انتهای خبر

0
0