کدال۳۶۰
1399/09/03
09:04
#مادیرا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 2,045,...

#مادیرا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۲,۰۴۵,۰۳۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰۵٪ افزایش داشته است.▪️«مادیرا» با سرمایه ثبت شده ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۳,۲۸۹,۳۶۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۳ ۰۹:۰۴:۵۵ (۶۸۷۹۴۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0