بورس۲۴
1401/03/03
08:31
«بکهنوج» در ۴ ماهه چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در ۴ ماهه منتهی به اردیبهشت ۸۱ میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرد.

«بکهنوج» در 4 ماهه چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در ۴ ماهه منتهی به اردیبهشت ۸۱ میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرد. این شرکت در اردیبهشت ماه فروش ۲۸ میلیارد تومانی داشت که نسبت به ماه های قبل از آن افزایش داشته است.


بکهنوج
بکهنوج
انتهای خبر

0
0