بولتن اقتصادی
1399/08/18
11:52
‍ فروش آتی دلار ۱۸ هزار تومان هم مشتری ندارد/ عدم ریزش نرخ نیمایی به دلیل چسبندگی قیمت یک استاد دانشگاه اظهار داشت: امروز می بینیم که برای ارز آتی...

فروش آتی دلار ۱۸ هزار تومان هم مشتری ندارد/ عدم ریزش نرخ نیمایی به دلیل چسبندگی قیمتیک استاد دانشگاه اظهار داشت: امروز می بینیم که برای ارز آتی با نرخ ۲۰ هزار تومان هم مشتری وجود ندارد و احتمالا با نرخ ۱۸ هزار تومان هم دلار مشتری نخواهد داشت. این پیام را می‌دهد که انتظار فعالان اقتصادی کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان است.

انتهای خبر

0
0