سیگنال یاب روزانه
1401/02/20
13:11
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: زپارس، سیمرغ، خساپا، زشریف، غکورش، وسینا، زماهان 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: خکاوه، تاپیکو، شبندر، شتران، شستا، فملی، فو...

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:زپارس، سیمرغ، خساپا، زشریف، غکورش، وسینا، زماهان🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:خکاوه، تاپیکو، شبندر، شتران، شستا، فملی، فولاد

انتهای خبر

0
0