همفکران
1399/09/23
07:32
#خبرهای_موثر 📌 مصوبه مهم شورایعالی بورس: افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار م...

#خبرهای_موثر


📌 مصوبه مهم شورایعالی بورس:


افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان.


اختصاص ۵۰ درصد حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام به خرید سهام عدالتانتهای خبر

0
0