سهم گلچین
1401/03/28
21:08
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,547,710 16622.61 واحد منفی ارزش بازار 61,331,901 میلیارد ریال ارزش معاملات 40,953 میلیارد ریال حجم معاملات 6.402 میل...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۵۴۷,۷۱۰


۱۶۶۲۲.۶۱ واحد منفی


ارزش بازار ۶۱,۳۳۱,۹۰۱ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۴۰,۹۵۳ میلیارد ریال


حجم معاملات ۶.۴۰۲ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


نوری ۱۵۲۶ واحد منفی


میدکو ۱۲۳۶ واحد منفی


شستا ۸۶۶ واحد منفی


فملی ۸۰۷ واحد منفی


پارسان ۷۵۶ واحد منفی


فارس ۷۴۱ واحد منفی


تاپیکو ۷۴۰ واحد منفی


بیشترین حجم معاملات


وبملت ۷۳۵ میلیون سهم


شستا ۶۴۷ میلیون سهم


خگستر ۱۹۲ میلیون سهم


خساپا ۱۸۲ میلیون سهم


کرمان ۱۵۶ میلیون سهمانتهای خبر

0
0