اسمارت بورس
1399/09/23
12:30
#سصوفی سیمان صوفیان #سصوفی پس از برخورد با فیبو 38 و واکنش به آن در حال پولبک زدن به سقف کوتاه مدت قبلی خود می باشد . 🌀

#سصوفی


سیمان صوفیان#سصوفی پس از برخورد با فیبو ۳۸ و واکنش به آن در حال پولبک زدن به سقف کوتاه مدت قبلی خود می باشد .🌀انتهای خبر

0
0