نوآوران امین
1400/09/06
10:50
تولی پرس(#شتولی) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 17 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماهه 14...

تولی پرس(#شتولی)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۱۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷,۴۱۵ میلیون ریال به مبلغ ۶,۱۷۴ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۱۴ درصدی زیان خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق زیان ۱۰۲۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0