دنیای بورس
1402/12/22
15:00
فروش کمتر از ۵۰ هزار ربع سکه در ۵ حراج مرکز مبادله

ششمین حراج سکه مرکز مبادله در حالی امروز برگزار شد که در ۵ حراج قبلی در مجموع ۴۹ هزار ۸۹۹ ربع سکه و ۴۵۸۳ نیم‌سکه به فروش رسید.

امروز در حالی حراج ششم سکه مرکز مبادله انجام شد که در این حراج برای اولین بار سکه تمام هم عرضه شد. در ۵ حراج قبلی در مجموع ۱۷۶ هزار و ۴۸۹ سفارش برای ربع سکه ثبت شد که از این میزان ۴۹ هزار و ۸۹۹ سکه به فروش رسید که نشان دهنده درصد تخصیص ۲۸ درصدی است. کمترین میانگین قیمت ربع سکه در این پنج حراج ۱۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان بود که در حراج اول رخ داد و بیشترین میانگین قیمت هم در حراج سوم و به قیمت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ثبت رسید.


بررسی حراج‌های قبلی نشان می‌دهد که درصد تخصیص ربع سکه که در حراج اول کمتر از ۹ درصد بود در حراج چهارم به بیشترین میزان یعنی ۵۳.۴ درصد رسید ولی در حراج پنجم مجددا کاهش یافت و ۴۶.۸ درصد شد. نکته جالب در مورد حراج چهارم، فروش نیم سکه در آن بوده که برای نخستین بار اتفاق افتاد و ۹۱۱۳ نیم‌سکه در این حراج ثبت سفارش که نیمی از آنها به فروش رسید. میانگین قیمتی نیم‌سکه هم در این حراج ۱۹ میلیون و ۴۰۹ هزار تومان بود.
انتهای خبر

0
0