مدت: 30 ثانیهحجم: 893 کیلوبایت
موج مثبت Positive Wave
1399/08/12
10:24
🎥 قاضی زاده هاشمی: اگر قرار بود با توسل به انتخاب مردم آمريکا ما در اينجا تصميم بگيريم، پس چه نيازی به انتخاب مردم ايران بود؟!

🎥 قاضی زاده هاشمی: اگر قرار بود با توسل به انتخاب مردم آمریکا ما در اینجا تصمیم بگیریم، پس چه نیازی به انتخاب مردم ایران بود؟!
انتهای خبر

0
0