نوآوران امین
1401/05/31
17:29
تولید فیبر ایران(#چفیبر) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 67 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقای...

تولید فیبر ایران(#چفیبر)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۶۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۳۵,۳۱۴ میلیون ریال به مبلغ ۱,۲۲۶,۳۲۸ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۷۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۲۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0