کدال۳۶۰
1401/01/10
23:39
#قشکر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/30 ▪️ شرکت شکر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/30 معادل 0 میلیون ریال از محصولات خود را...

#قشکر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰▪️ شرکت شکر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.▪️«قشکر» با سرمایه ثبت شده ۲,۴۶۰,۰۹۳ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۶۹۰,۴۰۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۱-۱۰ ۲۳:۳۹:۵۱ (۸۶۳۳۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0