کدال۳۶۰
1399/11/14
18:20
#بفجر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت فجر انرژی خلیج فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 2,010,...

#بفجر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت فجر انرژی خلیج فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۲,۰۱۰,۵۹۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶۱٪ افزایش داشته است.▪️«بفجر» با سرمایه ثبت شده ۶,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۲,۵۱۰,۲۹۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۸:۲۰:۲۴ (۷۱۹۴۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0