بولتن اقتصادی
1399/10/05
17:23
خروج کارکنان سفارت آمریکا از بغداد العربیه مدعی شد که به جز سفیر و همراهانش، سایر کارکنان سفارت‎خانه آمریکا در بغداد را ترک‌ کرده‌اند. پایگاه‌های ...

خروج کارکنان سفارت آمریکا از بغدادالعربیه مدعی شد که به جز سفیر و همراهانش، سایر کارکنان سفارتخانه آمریکا در بغداد را ترک کرده‌اند. پایگاه‌های آمریکا نیز در آمادهباش هستند./فارس

انتهای خبر

0
0