دنیای اقتصاد
1401/03/04
13:00
رانت‌زایی با رمز رانت‌زدایی 🔷 سیاستگذار خودرو در راستای حذف رانت و نجات بازار از سفته‌بازی در شرایطی در پی‌تصمیمات غیررانتی است که مسیرهای جدید، خ...

رانت‌زایی با رمز رانت‌زدایی



🔷 سیاستگذار خودرو در راستای حذف رانت و نجات بازار از سفته‌بازی در شرایطی در پی‌تصمیمات غیررانتی است که مسیرهای جدید، خود روزنه گشودن رانتی دیگر را فراهم کرده است. مسیرهایی همچون قرعه‌کشی همراه با ایجاد محدودیت در فروش خودرو و درنهایت نیز اولویت‌بندی مشتریان در طرح‌هایی همچون جوانی جمعیت نه تنها منجر به خروج دلالان از بازار خودرو نشده، بلکه به ایجاد رانت تازه دامن زده است.



🔷 توزیع رانت از مسیر خودرو بیش از هر چیز ریشه در دولتی بودن صنعت خودرو دارد. مدنی ادامه می‌دهد حضور دولت در این صنعت سبب می‌شود تا خودروسازی به دلیل نبود سیاست‌های منطقی بیش از پیش آسیب ببیند. در این گزارش، «دنیای اقتصاد» سیاست‌های رانت‌زا در تصمیمات خودرویی را بررسی کرده است👇



کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد




https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-۳۸۶۷۹۶۷



انتهای خبر

0
0