نوآوران امین
1399/10/29
12:20
پلیمر اریا ساسول(#آریا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 88 درصدی درآمدهای عملیاتی 9...

پلیمر اریا ساسول(#آریا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۸۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۱,۲۲۱,۲۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۵,۱۸۴,۵۰۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۳۱ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۷۸۶۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0