کارگزاری سهام بارز
1401/06/02
18:15
#فملی #تولید_فروش ملي صنايع مس ايران 🔹نرخ کاتد مس داخلی و صادراتی #فملی به ترتیب 8.8% و 9.43% کاهش نسبت به تیرماه داشته است. 🔹مقدار فروش مس کاتد ش...

#فملی #تولید_فروش


ملی صنایع مس ایران🔹نرخ کاتد مس داخلی و صادراتی #فملی به ترتیب ۸.۸٪ و ۹.۴۳٪ کاهش نسبت به تیرماه داشته است.


🔹مقدار فروش مس کاتد شرکت ( داخلی + صادراتی ) کاهشی ۲۱.۷۵٪ داشته است.انتهای خبر

0
0