بهنام صمدی
1399/10/06
09:50
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹 برای تراکنش های بانکی بیش از ۱۰ میلیون تومان در کشور یک در هزار مالیات در نظر گرفته شود. 🔹به فرض اگر به ...

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:🔹 برای تراکنش های بانکی بیش از ۱۰ میلیون تومان در کشور یک در هزار مالیات در نظر گرفته شود.


🔹به فرض اگر به حساب کسی بیش از ۱۰ میلیون تومان واریز شد بصورت اتوماتیک یک در هزار مالیات یعنی از ۱۰ میلیون تومان ۱۰۰ هزار تومان به حساب خزانه ریخته شود.


🔹در حال حاضر گردش مالی در کشور ۱۰ تا ۲۰ برابر تولید ناخالص داخلی است.


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0