کدال۳۶۰
1400/07/17
14:54
#داراب آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت پتروشیمی داراب 1400-07-17 14:54:54 (803646) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#داراب


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت پتروشیمی داراب۱۴۰۰-۰۷-۱۷ ۱۴:۵۴:۵۴ (۸۰۳۶۴۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0